Bil pelawat : 361,268   
LOG MASUK
ID Pengguna :  
Katalaluan :  
MAKLUMAT TERKINI
Makluman Pindaan Kursus

1. Kursus Pematuhan kepada “Pelan Pengurusan Alam Sekitar” (EMP) Sepanjang Tempoh Pembinaan Projek (Berdasarkan Kepada Kelulusan EIA Projek Tersebut) Diganti dengan Kursus :-

Managing Project in The World of Uncertainties (Manage Risks & Control Changes) IPMI - T (T) /19/22

2. Kursus Pendedahan dan Persediaan Pembinaan Ke Arah “Pensijilan Pengurusan Pembinaan Projek” (QMS ISO 9001:2015), di JPS Malaysia Diganti dengan Kursus :-

Methodology & Method – Manage Project Cost & Stakeholders Effectively PMI - T (T) /29/22
Penyelaras Latihan Bahagian/ Negeri/Projek, Sila kemaskini maklumat pegawai & kakitangan anda yang telah berpindah dengan menukarkan pejabat terkini mereka di Menu Selenggara.

MAKLUM BALAS
Sebarang surat menyurat dan pertanyaan boleh dikemukakan kepada:-

Pengarah
Bahagian Pembangunan Modal Insan, Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia,
Kilometer 7, Jalan Ampang,
55100 Ampang Kuala Lumpur,
Malaysia
Telefon :
03-42895400
Faks :
03-42513064
  03-42535378

atau

© Bahagian Pembangunan Modal Insan. Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia tidak akan bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam Laman Web ini.