Bil pelawat : 443,607   
LOG MASUK
ID Pengguna :  
Katalaluan :  
MAKLUMAT TERKINI
PINDAAN KURSUS :-

1. Kursus Pematuhan kepada “Pelan Pengurusan Alam Sekitar” (EMP) Sepanjang Tempoh Pembinaan Projek (Berdasarkan Kepada Kelulusan EIA Projek Tersebut) (Lama)

Diganti dengan Kursus :-

Managing Project in The World of Uncertainties (Manage Risks & Control Changes) (Kod : IPMI - T (T) /19/22) (Baharu)

2. Kursus Pendedahan dan Persediaan Pembinaan Ke Arah “Pensijilan Pengurusan Pembinaan Projek” (QMS ISO 9001:2015), di JPS Malaysia ) (Lama)

Diganti dengan Kursus :-

Methodology & Method – Manage Project Cost & Stakeholders Effectively (Kod : IPMI - T (T) /29/22) (Baharu)

3. Kursus Claim & Arbitration in Construction Project (Lama)

Diganti dengan Kursus :-

Penilaian Tuntutan (Kod : IPMI - T (T) /08/22) (Baharu)

4. Kursus Digital Tender (Lama)

Diganti dengan Kursus :-

PenghasilanTender Berkualiti (Kod : IPMI - U (T) /12/22) (Baharu)

5. Kursus Project Management Best Practice (Lama)

Diganti dengan Kursus :-

MyCESMM (Kod : IPMI - U (T) /22/22) (Baharu)
Penyelaras Latihan Bahagian/ Negeri/Projek, Sila kemaskini maklumat pegawai & kakitangan anda yang telah berpindah dengan menukarkan pejabat terkini mereka di Menu Selenggara.

MAKLUM BALAS
Sebarang surat menyurat dan pertanyaan boleh dikemukakan kepada:-

Pengarah
Bahagian Pembangunan Modal Insan, Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia,
Kilometer 7, Jalan Ampang,
55100 Ampang Kuala Lumpur,
Malaysia
Telefon :
03-42895400
Faks :
03-42513064
  03-42535378

atau

© Bahagian Pembangunan Modal Insan. Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia tidak akan bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam Laman Web ini.